Preduzeće za proizvodnju i prodaju vijčane robe i seger osigurača

IBM Comerce Export-Import d.o.o. Srafovska roba Alati Vijak

SEEGER, BOLLHOFF, KARL BERRANG, saradnja, snabdevanje, proizvodnja, komitenti

O nama

Program - Vijčana roba - inostrana - Vijčana roba - domaća - Segeri - Alati

Friulsider, Bollhoff, JUS DIN, roba po crtežu, Seeger-Orbis, Beneri, Makita, HM Mullner, Modeco, Swaty

Program
Vijčana roba - inostrana
Vijčana roba - domaća
Segeri
Alati

Sertifikati - ISO 9000:2000 - Kvalitet - IQNet - OQS

QS, Politika kvaliteta, ISO Standard

Sertifikati
Standard ISO 9000:2000
Kvalitet
IQNET
OQS

Kontakt

Sedište: 11080 Zemun, ul. Prve pruge 27c

Kontakt